Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 76, pagina 4012

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over diverse onderwerpen rondom het notariaat, te weten:

- de motie-Van Vroonhoven-Kok c.s. over het verhogen van de leeftijdsgrens voor het defungeren van notarissen (23706, nr. 66).

(Zie vergadering van 30 mei 2007.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de SP-fractie tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.