Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-06-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20062007-4012-4012-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 24036
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2007-06-05
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 4012
Identifier h-tk-20062007-4012-4012-2
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 4012-4012
PS key HAN8142A10
Publicatiedatum 2007-06-12
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 76
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 4012
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de marktwerking in de publieke sector, te weten: - de motie-Kant/Vendrik over het opschorten van nieuwe initiatieven voor meer marktwerking in de publieke sector (24036, nr. 331); - de motie-Kant over het voorkomen dat de regels van de interne markt leiden tot ongewenste inmenging in de publieke sector (24036, nr. 332); - en nog drie andere moties (24036, nrs. 333, 334 en 335)
Vergaderjaar 2006-2007