Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken ter verbetering van de uitvoerbaarheid en ter verduidelijking van de toepassing van deze wet (30805), en over:

- de motie-Schinkelshoek over verkorting van de wacht- en doorlooptijden van veiligheidsonderzoeken (30805, nr. 8);

- de motie-Brinkman over een verplicht veiligheidsonderzoek, gericht op pedofielen en zedendelinquenten (30805, nr. 9).

(Zie vergadering van 31 mei 2007.)

De artikelen I en II en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schinkelshoek (30805, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Brinkman (30805, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele minuten geschorst.

Naar boven