Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-2006nr. 72, pagina 4539

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat naar aanleiding van een algemeen overleg over wapenexportbeleid, te weten:

- de motie-Karimi/Van Velzen over een eindbestemmingsverklaring bij leverantie van onderdelen (22054, nr. 99);

- de motie-Karimi/Van Velzen over extraterritoriale toepassing van de Wet in- en uitvoer op in het buitenland verblijvende Nederlandse onderdanen (22054, nr. 100);

- de motie-Van Velzen/Karimi over het niet afgeven van exportkredietverzekeringen voor militaire goederen (22054, nr. 101);

- de motie-Blom over de totstandkoming van een wapenhandelsverdrag als beleidsdoelstelling voor 2006 (22054, nr. 102);

- de motie-Blom over een algemene vergunningsplicht voor alle wapendoorvoer (22054, nr. 103);

- de motie-Blom over een eindbestemmingsverklaring bij leverantie van componenten en het opstellen van wetgeving (22054, nr. 104).

(Zie vergadering van 11 april 2006.)

In stemming komt de motie-Karimi/Van Velzen (22054, nr. 99).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karimi/Van Velzen (22054, nr. 100).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen/Karimi (22054, nr. 101).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Blom (22054, nr. 102).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Blom (22054, nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Blom (22054, nr. 104).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.