Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-2006nr. 72, pagina 4539-4540

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over voetbalvandalisme, te weten:

- de motie-Van der Staaij c.s. over maatregelen ter bestrijding van het voetbalvandalisme (25232, nr. 50).

(Zie vergadering van 12 april 2006.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.