Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-2006nr. 72, pagina 4538

Aan de orde is de eindstemming over het wetsvoorstel Vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet (29359).

(Zie vergadering van 11 april 2006.)

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.