Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-2006nr. 72, pagina 4540

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat naleving van de 850-urennorm in het mbo, te weten :

- de motie-Vergeer c.s. over de experimenten voor competentiegericht leren (27451, nr. 50);

- de motie-Vergeer c.s. over een herdefiniëring van het begrip lestijd (27451, nr. 51).

(Zie vergadering van 12 april 2006.)

In stemming komt de motie-Vergeer c.s. (27451, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vergeer c.s. (27451, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.