Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-2006nr. 72, pagina 4538-4539

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over jeugdzorg, te weten :

- de motie-Kalsbeek c.s. over herschikking van de capaciteit (29815, nr. 62);

- de motie-Kalsbeek c.s. over een analyse van de wachtlijsten door de jeugdzorgbrigade (29815, nr. 63);

- de motie-Çörüz c.s. over inzicht in de gescheiden opvang, in de criteria en in de feitelijke herschikking van de capaciteit (29815, nr. 64);

- de motie-Azough c.s. over het verlenen van kortdurende ambulante hulp door Bureaus Jeugdzorg (29815, nr. 67);

- de motie-Lambrechts c.s. over de cumulatie van wachttijden en wachtlijsten die voorafgaan aan het verkrijgen van geïndiceerde hulp (29815, nr. 68).

(Zie vergadering van 11 april 2006.)

In stemming komt de motie-Kalsbeek c.s. (29815, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kalsbeek c.s. (29815, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Çörüz c.s. (29815, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Azough c.s. (29815, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, ChristenUnie, de SGP, het CDA, de LPF en de Groep Nawijn voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lambrechts c.s. (29815, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF en de Groep Nawijn voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.