Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-02-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20052006-2841-2843".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 29515
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-01-31
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 2843
Identifier h-tk-20052006-2841-2843
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 2841-2843
PS key HAN7945A07
Publicatiedatum 2006-02-07
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 43
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 2841
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over administratieve lasten, te weten: - de motie-Aptroot/Van As over statistische verplichtingen voor ondernemers (29515, nr. 111); - de motie-Aptroot c.s. over kwartaalaangifte voor ondernemers met een klein aantal werknemers (29515, nr. 112); - de motie-Aptroot c.s. over preventiemedewerkers (29515, nr. 113) en vijf andere moties (de nrs. 114, 116 en 118 t/m 120)
Vergaderjaar 2005-2006