Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het lekken van geheime AIVD-informatie naar het criminele circuit, te weten:

- de motie-Vos over een onderzoek naar het bestaan en de bestrijding van contrastrategieën door criminele organisaties (29876, nr. 12);

- de motie-Eerdmans over een onderzoek naar het integriteits- en geheimhoudingsbeleid van de AIVD (29876, nr. 13).

(Zie vergadering van 26 januari 2006.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Vos stel ik voor, haar motie (29876, nr. 12) van de agenda af te voeren en op verzoek van de heer Eerdmans stel ik voor, zijn motie (29876, nr. 13) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven