Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-2006nr. 43, pagina 2845

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de vogelgriep, te weten:

- de motie-Oplaat c.s. over het leggen van desinfecterende matten op de aankomstlijn van verschillende Nederlandse luchthavens (28807,21501-32, nr. 95).

(Zie vergadering van 26 januari 2006.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de Groep Wilders, de VVD, de SGP, de LPF en de Groep Nawijn voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.