Aan de orde zijn de stemmingen over:

het Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (30140, nr. 12);

het Voorstel tot wijziging van het Reglement van de commissie voor de Verzoekschriften in verband met de invoering van het burgerinitiatief (30140, nr. 13)

.

(Zie vergadering van 26 januari 2006.)

De voorzitter:

Wij stemmen eerst over het voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde en daarna over het voorstel tot wijziging van het Reglement voor de commissie voor de Verzoekschriften. De eindstemming over beide voorstellen zal volgende week plaatsvinden.

Onderdeel I, de aanhef van onderdeel II en het eerste lid van artikel 132a van onderdeel II worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Staaij c.s. (stuk nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD (met uitzondering van het lid Weisglas), het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen. Aangezien de uitslag van deze stemming 75 versus 75 lijkt te zijn, is een hoofdelijke stemming noodzakelijk.

Vóór stemmen de leden: Brinkel, Buijs, Van de Camp, Çörüz, Dezentjé Hamming, Van Dijk, Van Egerschot, Eski, Ferrier, Van Fessem, De Haan, Van Haersma Buma, Haverkamp, Hessels, Van Hijum, Hirsi Ali, Hofstra, Ten Hoopen, Huizinga-Heringa, Jager, Joldersma, Jonker, Knops, Koopmans, Kortenhorst, De Krom, Lenards, Van Lith, Luchtenveld, Mastwijk, Van Miltenburg, Mosterd, De Nerée tot Babberich, Van Oerle-van der Horst, Omtzigt, Oplaat, Örgü, Ormel, De Pater-van der Meer, Rambocus, Van der Sande, Van Schijndel, Schippers, Schreijer-Pierik, Slob, Smilde, Snijder-Hazelhoff, Spies, Van der Staaij, Sterk, Szabó, Veenendaal, Verburg, Verhagen, Vietsch, Visser, Van der Vlies, Bibi de Vries, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok, Weekers, Van Winsen, Van Aartsen, Aasted Madsen-van Stiphout, Algra, Aptroot, Atsma, Van Baalen, Balemans, Van Beek, Blok en Van Bochove.

Tegen stemmen de leden: Van den Brink, Bussemaker, Crone, Van Dam, Depla, Van Dijken, Dijksma, Dijsselbloem, Dittrich, Dubbelboer, Duivesteijn, Duyvendak, Eerdmans, Eijsink, Fierens, Van Gent, Gerkens, Halsema, Van der Ham, Hamer, Heemskerk, Van Heemst, Herben, Hermans, Van Heteren, Irrgang, Jungbluth, Kalsbeek, Kant, Karimi, Koenders, Koşer Kaya, Kraneveldt, Kruijsen, Van der Laan, Lambrechts, Leerdam, Marijnissen, Meijer, Nawijn, Noorman-den Uyl, Roefs, Samsom, Smeets, Smits, Straub, Stuurman, Tichelaar, Timmer, Timmermans, Tjon-A-Ten, Varela, Van Velzen, Vendrik, Verbeet, Verdaas, Vergeer, Waalkens, Weisglas, Wilders, De Wit, Wolfsen, Albayrak, Arib, Van As, Azough, Bakker, Blom, Boelhouwer, Van Bommel en Bos.

De voorzitter:

Ik constateer dat het amendement met 72 tegen 71 stemmen is aangenomen.

Het tweede lid van artikel 132a, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van der Staaij c.s. (stuk nr. 6), wordt zonder stemming aangenomen.

Het derde lid van artikel 132a wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Beek c.s. (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Het vierde lid van artikel 132a, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Beek c.s. (stuk nr. 11), wordt zonder stemming aangenomen.

Het vijfde lid van artikel 132a wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 132a wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel II wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Beek c.s. (stuk nr. 8) tot het invoegen van onderdeel III.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de VVD (met uitzondering van het lid Weisglas) voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen. Dat is dezelfde stemverhouding als bij het amendement-Van der Staaij c.s. op stuk nr. 6. Ik heb geconstateerd dat geen der leden de zaal heeft verlaten of is binnengekomen. Ik stel daarom voor, zonder hoofdelijke stemming te constateren dat de stemverhouding 72-71 is, zodat het amendement is aangenomen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De eindstemming over dit voorstel zal volgende week plaatsvinden.

Wij gaan nu stemmen over het voorstel tot wijziging van het Reglement voor de commissie voor de Verzoekschriften.

De artikelen 1 t/m 9 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Slob c.s. (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF en de VVD (met uitzondering van het lid Weisglas) voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 9a, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Slob c.s. (stuk nr. 9), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Spies c.s. (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de VVD (met uitzondering van het lid Weisglas) voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 10, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Spies c.s. (stuk nr. 10), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 11 wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ook over dit voorstel zal de eindstemming volgende week plaatsvinden.

Naar boven