Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 62, pagina 3995

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over Afghanistan, te weten :

- de motie-Bakker over het aandringen op strikte naleving van de Geneefse Conventies (27925, nr. 165).

(Zie vergadering van 17 maart 2005.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Bakker stel ik voor, zijn motie (27925, nr. 165) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.