Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 62, pagina 3984

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en de schade als gevolg van het overlijden of ernstig en blijvend letsel van naasten (28781), en over:

- de motie-Wolfsen/Luchtenveld over geleden inkomens- en andere schade (28781, nr. 10);

- de motie-Luchtenveld/Wolfsen over vergoeding van affectieschade (28781, nr. 11).

(Zie vergadering van 16 maart 2005.)

De artikelen I t/m IV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Aangezien de motie-Luchtenveld/Wolfsen (28781, nr. 11) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Wolfsen/Luchtenveld (28781, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.