Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 62, pagina 3983

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over uitgeprocedeerde asielzoekers, te weten:

- de motie-Vos over het openbaren van asielgerelateerde gegevens (19637, nr. 909).

(Zie vergadering van 16 maart 2005.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.