Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-04-2005 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20042005-3995-3995-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 27925
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2005-03-22
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 3995
Identifier h-tk-20042005-3995-3995-2
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Onderwerp Internationaal | Militaire missies
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 3995-3995
PS key HAN7817A15
Publicatiedatum 2005-04-01
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 62
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 3995
Taal nl
Titel Stemming over een motie, ingediend bij het debat over Afghanistan, te weten de motie-Bakker over het aandringen op strikte naleving van de Geneefse Conventies (27925, nr. 165)
Vergaderjaar 2004-2005