Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 62, pagina 3994

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over Vervoer- en beheerconcessie spoor, te weten :

- de motie-Gerkens/Duyvendak over onvoldoende garanties voor de treinreizigers (29984, nr. 5)

(Zie vergadering van 15 maart 2005.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is verworpen.