Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-04-2005 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20042005-3994-3994-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 27406
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2005-03-22
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 3994
Identifier h-tk-20042005-3994-3994-1
Onderwerp Economie | ICT
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Netwerken
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 3994-3994
PS key HAN7817A12
Publicatiedatum 2005-04-01
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 62
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 3994
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Innovatieplatform, te weten: - de motie-Van Dam c.s. over een uitvoeringsagenda (27406, nr. 40); - de motie-Van Dam over toepassingsgericht onderzoek (27406, nr. 41); - de motie-Hessels c.s. over het betrekken van innovatie bij de voorbereiding van beleidsbegrotingen over 2006 (27406, nr. 45) en 1 andere motie (nr. 46)
Vergaderjaar 2004-2005