Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-04-2005 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20042005-3984-3984-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 27744
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2005-03-22
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 3984
Identifier h-tk-20042005-3984-3984-1
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Werkloosheid
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 3984-3984
PS key HAN7817A09
Publicatiedatum 2005-04-01
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 62
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 3984
Taal nl
Titel Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met decentralisatie van de vervangingsuitgaven en van de wachtgelduitgaven (decentralisatie vervangingsuitgaven en wachtgelduitgaven VO) (27744), en over: - de motie-Tichelaar c.s. over op overeenstemming gericht overleg met sociale partners (27744, nr. 17); - de motie-Tichelaar c.s. over inwerkingtreding van decentralisatie wachtgelduitgaven op 1 januari 2007 (27744, nr. 18); - de motie-Jan de Vries/Tichelaar over de inrichting van een noodvoorziening (27744, nr. 19)
Vergaderjaar 2004-2005