Publicaties over dossier 27744

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon PDF (3 kB)

  Wijzig. Wet op het voortgezet onderwijs ivm decentralisatie vervangingsuitgaven en bovenwettelijke wachtgelduitgaven; Brief minister ter aanbieding Besluit wijziging van het Bekostigingsbesluit W.V.O. inzake de verrekening van kosten van werkloosheidsuitkeringen en suppleties inzake arbeidsongeschiktheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-12-2006 2006-2007 Kamerstuk 27744, nr. 23;C Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (3237 kB)

  Besluit van 13 november 2006, nr. 06.003418 tot wijziging van het Bekostigingsbesluit W.V.O. inzake de verrekening van kosten van werkloosheidsuitkeringen en suppleties inzake arbeidsongeschiktheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-11-2006 2006-2007 27744, nr. 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon PDF (6 kB)

  Wijzig. Wet op het voortgezet onderwijs ivm decentralisatie vervangingsuitgaven en bovenwettelijke wachtgelduitgaven; Brief minister over het omgaan met vervangings- en wachtgeldrisico's

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-11-2005 2005-2006 Kamerstuk 27744, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon PDF (2 kB)

  Behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de decentralisatie van de vervangingsuitgaven en van de bovenwettelijke wachtgelduitgaven (decentralisatie vervangingsuitgaven en bovenwettelijke wachtgelduitgaven vo) (27744); - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, gericht op vermindering en vereenvoudiging van regelgeving en op verdere zelfregulering in het hoger onderwijs (27848); - het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 22 april 2002 te Valencia totstandgekomen Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds (Trb. 2002, 121) (28848); en 8 andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-05-2005 2004-2005 nr. 25, pagina 1068-1069 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon PDF (19 kB)

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 3 mei 2005

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  03-05-2005 2004-2005 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijzig. Wet op het voortgezet onderwijs ivm decentralisatie vervangingsuitgaven en bovenwettelijke wachtgelduitgaven; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-04-2005 2004-2005 Kamerstuk 27744, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon PDF (17 kB)

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 21 april 2005

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  21-04-2005 2004-2005 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (12 kB)

  Wijzig. Wet op het voortgezet onderwijs ivm decentralisatie vervangingsuitgaven en bovenwettelijke wachtgelduitgaven; Brief minister met antwoorden op vragen, gesteld tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-04-2005 2004-2005 Kamerstuk 27744, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon PDF (3 kB)

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met decentralisatie van de vervangingsuitgaven en van de wachtgelduitgaven (decentralisatie vervangingsuitgaven en wachtgelduitgaven VO) (27744), en over: - de motie-Tichelaar c.s. over op overeenstemming gericht overleg met sociale partners (27744, nr. 17); - de motie-Tichelaar c.s. over inwerkingtreding van decentralisatie wachtgelduitgaven op 1 januari 2007 (27744, nr. 18); - de motie-Jan de Vries/Tichelaar over de inrichting van een noodvoorziening (27744, nr. 19)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-04-2005 2004-2005 nr. 62, pagina 3984 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (5 kB)

  Wijzig. Wet op het voortgezet onderwijs ivm decentralisatie vervangingsuitgaven en bovenwettelijke wachtgelduitgaven; Brief minister over financiële consequenties uitstel vervallen verplichte aansluiting bij Participatiefonds (PF)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-03-2005 2004-2005 Kamerstuk 27744, nr. 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal