Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 57, pagina 4180

Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend bij de behandeling van de wetsvoorstellen24718 (SLOA) en24683 (schoolbegeleiding), te weten:

- de motie-Lambrechts c.s. over deskundigheidsbevordering van de schoolbegeleidingsdiensten (24683, nr. 27);

- de motie-Rijpstra c.s. over de educatieve infrastructuur (24718, nr. 23).

(Zie vergadering van 26 februari 1997.)

De voorzitter:

Ik deel mee, dat de heer Rijpstra zijn motie (24718, nr. 23) intrekt.

In stemming komt de motie-Lambrechts c.s. (24683, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66, het GPV, de SGP, de RPF, de VVD, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+, de PvdA, GroenLinks, de SP en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.