Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 57, pagina 4177-4178

Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend in het debat over biotechnologie en levensmiddelen, te weten:

- de motie-Stellingwerf/M.B. Vos over een tijdige totstandkoming van GGO-vrije ketens van voedingsmiddelen (25126, nr. 2);

- de motie-Voûte-Droste c.s. over certificering en etikettering (25126, nr. 3).

(Zie vergadering van 20 februari 1997.)

In stemming komt de motie-Stellingwerf/M.B. Vos (25126, nr. 2).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de RPF, de SGP, het GPV, GroenLinks, de PvdA, de SP, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+, de CD en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voûte-Droste c.s. (25126, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.