Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 57, pagina 4177

Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend in het notaoverleg over de nota Rechtshandhaving en veiligheid en de nota Taakstraffen, te weten:

- de motie-Zijlstra over de bouw van een penitentiaire inrichting te Den Helder (24802,24807 , nr. 6);

- de motie-Bremmer over reïntegratie in de samenleving na afloop van de detentie (24802,24807 , nr. 7).

(Zie notaoverleg van 27 november 1996 en vergadering van 28 februari 1997.)

De voorzitter:

Deze stemmingen stonden nog open van vorige week, toen wij de zaal moesten ontruimen.

In stemming komt de motie-Zijlstra (24802, 24807, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bremmer (24802, 24807, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+, de CD, het GPV, de SGP, de RPF, D66, GroenLinks, de SP en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.