Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 57, pagina 4181

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend in het debat over onderwijs aan kleuters die in hun ontwikkeling worden bedreigd, te weten:

- de motie-Koekkoek over de positie van een IOBK-afdeling in een samenwerkingsverband (21860, nr. 49).

(Zie vergadering van 26 februari 1997.)

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+, het GPV, de SGP, de RPF, GroenLinks, de SP en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.