Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 57, pagina 4177

Aan de orde zijn de stemmingen over vijf moties, ingediend in het debat over biologische landbouw, te weten:

- de motie-Stellingwerf c.s. over een substantieel marktaandeel voor biologische producten (25127, nr. 2);

- de motie-Stellingwerf c.s. over aandacht in het agrarisch onderwijs voor biologische landbouw (25127, nr. 3);

- de motie-M.B. Vos over een voorlichtingscampagne voor biologische producten (25127, nr. 4);

- de motie-M.B. Vos c.s. over het inzetten van ICES-middelen voor plattelandsvernieuwing (25127, nr. 5);

- de gewijzigde motie-Van der Linden/Van Ardenne-van der Hoeven over het agromilieukeur (25127, nr. 7).

(Zie vergadering van 20 februari 1997.)

De voorzitter:

Ik deel mee, dat mevrouw Vos haar motie (25127, nr. 4) intrekt.

In stemming komt de motie-Stellingwerf c.s. (25127, nr. 2).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de RPF, de SGP, het GPV, de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, de groep-Nijpels, de Unie 55+, het AOV en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Ybema (D66):

Voorzitter! De fractie van D66 is tegen de motie op stuk nr. 2.

De voorzitter:

Mijn excuses. Niettemin is de motie aangenomen.

In stemming komt de motie-Stellingwerf c.s. (25127, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de RPF, de SGP, het GPV, GroenLinks, de SP, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-M.B. Vos c.s. (25127, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het GPV, de SGP, de RPF, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Linden/Van Ardenne-van der Hoeven (25127, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+, de SGP, de RPF, GroenLinks en het lid Hendriks voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.