Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 57, pagina 4178

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voor landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten) (24718).

(Zie vergadering van 26 februari 1997.)

De voorzitter:

Ik deel mee, dat de heer Rijpstra zijn amendement op stuk nr. 21 intrekt.

In de vergadering van 20 februari 1997 heeft de regering het amendement-Lambrechts c.s. op stuk nr. 17 overgenomen.

De artikelen 1 en 2 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van de Camp (stuk nr. 15) tot invoeging van een nieuw artikel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, het AOV, de Unie 55+, de SGP, de RPF, GroenLinks en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Van de Camp (stuk nr. 10, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+, het GPV, de SGP, de RPF, D66, GroenLinks en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 10 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 3, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van de Camp (stuk nr. 10, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 4, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van de Camp (stuk nr. 10, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 5 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van de Camp (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+, het GPV, de SGP, de RPF, GroenLinks en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 6 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 7 t/m 17 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van de Camp (stuk nr. 13, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 13 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 18, eerste lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van de Camp (stuk nr. 13, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 18, tweede en derde lid, wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 18, vierde lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van de Camp (stuk nr. 13, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 18, vijfde lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van de Camp (stuk nr. 13, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 18, zesde en zevende lid, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Lilipaly c.s. (stuk nr. 18) tot toevoeging van een nieuw lid.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Lilipaly c.s. (stuk nr. 19) tot toevoeging van een nieuw lid.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Lilipaly c.s. (stuk nr. 20) tot toevoeging van een nieuw lid.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Het gewijzigde artikel 18 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 19 t/m 25 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.