Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 71, item 9

9 Stemmingen moties transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het beleid van het ministerie van Defensie over transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS,

te weten:

  • -de motie-Belhaj/Voordewind over advies van een externe commissie over informatievoorziening aan de Tweede Kamer betreffende militaire missies en omgang met geclassificeerde informatie (27925, nr. 713);

  • -de motie-Belhaj over de Onderzoeksraad voor Veiligheid verzoeken onderzoek in te stellen naar de luchtaanval op Hawija (27925, nr. 714);

  • -de motie-Karabulut c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Defensie (27925, nr. 715);

  • -de motie-Karabulut c.s. over alsnog openheid over andere luchtaanvallen in de strijd tegen Islamitische Staat (27925, nr. 716);

  • -de motie-Van Haga/Baudet over een teken van waardering voor de betrokken militairen (27925, nr. 717);

  • -de motie-Stoffer c.s. over investeren in verbeterde samenwerking op informatie- en inlichtingenvlak met bondgenoten en in gedegen eigenstandige inlichtingenvergaring (27925, nr. 718);

  • -de motie-Voordewind/Belhaj over het direct informeren van het OM door het ministerie van Defensie bij burgerslachtoffers of een vermoeden daarvan (27925, nr. 719);

  • -de motie-Voordewind c.s. over actief vragen naar relevante informatie omtrent het risico op burgerslachtoffers door Nederlandse red card holders (27925, nr. 720).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Belhaj/Voordewind (27925, nr. 713).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD, Van Haga en Krol/Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Belhaj (27925, nr. 714).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en Krol/Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Karabulut c.s. (27925, nr. 715).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en Krol/Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut c.s. (27925, nr. 716).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van PvdD, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, DENK, D66, FvD en de SP ook zie ik ... We doen het opnieuw.

In stemming komt de motie-Karabulut c.s. (27925, nr. 716).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66 en Krol/Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Agema.

Mevrouw Agema (PVV):

Wij wensen geacht te worden voor de motie op stuk nr. 715 gestemd te hebben.

De voorzitter:

Ja, want jullie handtekening staat eronder. Dat is waar. Dan zal deze opmerking in de Handelingen worden opgenomen. Meneer De Roon heeft niet goed opgelet.

In stemming komt de motie-Van Haga/Baudet (27925, nr. 717).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van 50PLUS, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Stoffer c.s. (27925, nr. 718).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind/Belhaj (27925, nr. 719).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK ...

(Er gaat een telefoon af)

De voorzitter:

Kom maar hier met die telefoon, meneer Van Raan.

De heer Van Raan (PvdD):

Inleveren?

De voorzitter:

Ja, inleveren. Dat vind ik wel.

De heer Van Raan (PvdD):

Oké.

De voorzitter:

Ja, inleveren!

(Geroffel op de bankjes)

De heer Van Raan (PvdD):

Stelletje kleuters! (grappend naar joelende kamerleden)

(Grappend naar joelende Kamerleden)

De voorzitter:

Nou, moet u dat zo nodig zeggen? Oké, daar gaat-ie. Tot volgende week dan, dan krijgt u hem terug!

(Hilariteit)

De voorzitter:

Goed. Dan de motie op stuk nr. 719, Voordewind/Belhaj over ... Die hebben we net gehad, volgens mij. O nee, daar hebben we nog niet over gestemd, door de telefoon van de heer Van Raan.

In stemming komt de motie-Voordewind/Belhaj (27925, nr. 719).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD, Van Haga en Krol/Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (27925, nr. 720).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, Van Haga en Krol/Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.