Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 71, item 15

15 Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 22 april 2020

Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 22 april 2020,

te weten:

  • -de motie-Ouwehand over voorwaarden aan extra steunmaatregelen voor een aantal specifieke sectoren in de veehouderij (25295, nr. 290);

  • -de motie-Ouwehand over stoppen van de import van kippenvlees van buiten de EU gedurende de coronacrisis (25295, nr. 291).

(Zie vergadering van 22 april 2020.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor haar moties (25295, nrs. 290 en 291) opnieuw aan te houden.

Daartoe wordt besloten.