Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 71, item 10

10 Stemmingen Herziening van het beslag- en executierecht

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (35225).

(Zie wetgevingsoverleg van 11 mei 2020.)

Het amendement-Van Dam (stuk nr. 13) is ingetrokken.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Nispen (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Van Nispen (stuk nr. 16, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Krol/Van Kooten-Arissen voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de fractie van Van Haga ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 16 voorkomende nader gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Van Dam/Groothuizen (stuk nr. 19) tot het invoegen van een onderdeel Za.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit nader gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Nispen (stuk nr. 10), de nader gewijzigde amendementen-Van Nispen (stuk nrs. 16, I tot en met III) en het nader gewijzigde amendement-Van Dam/Groothuizen (stuk nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.