Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 71, item 19

19 Stemming motie Vso-diploma op basis van reeds behaalde schoolresultaten en handelingsprotocol COVID-19-besmetting

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over Uitvoering motie verkrijgen vso-diploma op basis van reeds behaalde schoolresultaten en motie over handelingsprotocol in geval van (vermoeden van) COVID-19-besmetting op school,

te weten:

  • -de motie-Westerveld over een oplossing voor leerlingen die verspreid over meerdere jaren vakken afsluiten (35300-VIII, nr. 180).

(Zie notaoverleg van 13 mei 2020.)

In stemming komt de motie-Westerveld (35300-VIII, nr. 180).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV, FvD, Van Haga en Krol/Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de stemmingen. Ik dank de minister, ik dank de Kamerleden, ik dank de medewerkers en iedereen die dit debat heeft gevolgd. En de telefoon van de heer Van Raan neem ik mee.