Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 71, item 8

8 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen, maar voordat we gaan stemmen even een korte regeling. Ik stel voor zo dadelijk ook te stemmen over twee brieven van het Presidium, te weten:

  • -de brief van de vaste commissie voor Financiën over het focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2020 (31865, nr. 172);

  • -de brief van het Presidium over een aangepast voorstel voor de parlementaire behandeling van de Voorjaarsnota 2020 (35450, nr. 2).

Ik geef mevrouw Van der Graaf namens de ChristenUnie het woord.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Mevrouw de voorzitter, dank u wel voor het woord. Afgelopen maandag hebben we een heel stevig wetgevingsdebat gevoerd over een wijziging van de Faillissementswet, de Wet homologatie onderhands akkoord. We hebben, wat betreft de amendementen, nog even wat extra tijd nodig om de laatste puntjes op de i zetten. Daarom verzoek ik mede namens de collega's Nijboer en Van Nispen om uitstel van de stemmingen onder de punten 4 en 5. Dat betreft de wet, de amendementen en de ingediende moties.

De voorzitter:

Ik constateer dat niemand daar bezwaar tegen heeft. Dan gaan we volgende week stemmen over de agendapunten 4 en 5.