Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 71, item 16

16 Stemming motie Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 7 mei 2020

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 7 mei 2020,

te weten:

  • -de motie-Van Esch over het opvragen van anonieme telecomdata (25295, nr. 334).

(Zie vergadering van 7 mei 2020.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Esch stel ik voor haar motie (25295, nr. 334) opnieuw aan te houden.

Daartoe wordt besloten.