Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 71, item 6

6 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Dan is nu aan de orde een hele korte regeling van werkzaamheden.

Op verzoek van de fractie van GroenLinks benoem ik:

  • -in de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken het lid Van den Nieuwenhuijzen tot lid in de bestaande vacature;

  • -in de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het lid Van den Nieuwenhuijzen tot lid in de bestaande vacature;

  • -in de vaste commissie voor Defensie het lid Van den Nieuwenhuijzen tot lid in de bestaande vacature;

  • -in de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken het lid Van den Nieuwenhuijzen tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

  • -in de vaste commissie voor Europese Zaken het lid Van den Nieuwenhuijzen tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

  • -in de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties het lid Van den Nieuwenhuijzen tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

  • -in de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat het lid Renkema tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature.

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 35431-14; 17050-592; 21501-31-551; 34352-193; 25883-382; 35300-77; 32824-294; 32317-615; 32317-612; 35300-VIII-154; 19637-2599; 19637-2588; 2020Z07357; 29279-587; 29279-583; 29911-274; 29668-53; 35300-VII-115; 29279-585; 29279-580; 29398-817; 24804-128; 35300-XII-92; 26234-237; 35433-4; 35420-15; 34541-15; 30015-64; 35334-80; 30015-65; 30015-63; 35441-17; 32620-261; 21501-02-2151; 21501-02-2141; 21501-02-2134; 35300-V-64; 30952-354; 26049-86; 27925-708; 28676-337; 2020Z06351; 32734-43; 21501-33-804; 31936-730; 35300-X-61; 30139-232; 27830-289; 25295-249; 25295-219; 24804-125; 24804-124; 24804-121; 24804-120; 24804-119; 2020Z02802; 20043-126; 35300-XVI-158; 32864-12; 30952-360; 32620-257; 31289-419; 31288-835; 25268-184; 25839-45; 31293-509; 31293-516; 21501-20-1535; 21501-20-1534; 21501-07-1687; 21501-07-1686; 29232-9; 21501-07-1665; 35318-3; 31288-837; 31524-463; 31289-417; 31293-513; 31289-416; 25295-277; 32820-349; 35441-7; 30872-241; 33450-65; 27858-506; 22343-292; 32317-531; 32885-12; 32885-11; 28760-98; 28760-101; 21501-34-326; 31289-414; 34298-30; 32317-595; 34605-7.

Ik deel mee dat de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 35300-V-22; 34767-46; 32847-595; 29696-9; 29696-14; 29544-982; 28325-210; 31015-185.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 35300-A-54; 31305-304; 34972-27; 35300-XII-55; 31936-689; 31936-567; 31936-549; 35154-17; 21501-32-1047; 32813-134; 29664-178; 29628-770; 21501-32-1097; 34775-X-129; 29614-81; 25295-58; 35154-12; 28625-266; 26407-120; 26407-119; 21501-20-1518; 21501-20-1521; 21501-20-1499; 35207-20; 35207-19; 35205-17; 32852-102; 35300-60; 35300-59; 32813-420; 32813-419; 31369-18; 28362-29; 34972-27; 35300-XV-44.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.