Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 71, item 17

17 Stemming brief Focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2020

Aan de orde is de stemming over de brief van de vaste commissie voor Financiën over het focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2020 (31865, nr. 172).

De voorzitter:

Ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Financiën te besluiten en het onderwerp De toepassing van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016 als voorkeursonderwerp aan te merken.

Daartoe wordt besloten.