Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 16, item 7

7 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Aan de orde is een korte regeling van werkzaamheden voor de stemmingen. Ik stel voor zo dadelijk ook te stemmen over de aangehouden moties-Ouwehand (35300-XIV, nrs. 32 tot en met 39).

Dan geef ik nu eerst het woord aan de heer Ziengs namens de VVD.

De heer Ziengs (VVD):

Voorzitter. Het verzoek is om onder punt 7, de stemmingen over moties ingediend bij de behandeling van de begroting van Infrastructuur en Waterstaat, de motie op stuk nr. 22 (35300-XII) aan te houden.

De voorzitter:

Deze motie zal worden aangehouden.

Dan ga ik eerst naar de heer Van Aalst namens de PVV. Dan de heer Paternotte en dan de heer Geurts.

De heer Van Aalst (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Ook bij agendapunt 7 wil ik graag de motie op stuk nr. 15 (35300-XII) aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Aalst stel ik voor zijn motie (35300-XII, nr. 15) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De heer Paternotte namens D66.

De heer Paternotte (D66):

Voorzitter. Bij hetzelfde agendapunt wil ik graag de motie op stuk nr. 35 (35300-XII) aanhouden.

De voorzitter:

Deze motie zal worden aangehouden.

De heer Geurts namens het CDA.

De heer Geurts (CDA):

Voorzitter. Onder punt 9, de stemmingen over moties ingediend bij het debat over de stikstofproblematiek, wil ik de motie-Geurts/Harbers op stuk nr. 175 (32670) graag aanhouden.

De voorzitter:

Bij welk agendapunt?

De heer Geurts (CDA):

Dat is op de stemmingslijst onder punt 9 en dan de motie-Geurts/Harbers nr. 175.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Geurts stel ik voor zijn motie (32670, nr. 175) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dan gaan we nu naar de stemmingen.