Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 16, item 11

11 Stemming motie Wijze waarop de coalitie met het ontvallen van de meerderheid denkt om te gaan

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de wijze waarop de coalitie met het ontvallen van de meerderheid denkt om te gaan,

te weten:

  • -de motie-Van Haga over steun van de Kamer voor het regeerakkoord (34700, nr. 66).

(Zie vergadering van 16 oktober 2019.)

In stemming komt de motie-Van Haga (34700, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Van Haga, D66, de VVD, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.