Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 16, item 10

10 Stemmingen moties Begroting Algemene Zaken en begroting Koning 2020

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I), van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020,

te weten:

  • -de motie-Martin Bosma over het vieren van Koningsdag op 24 april, de geboortedag van Willem van Oranje (35300-III, nr. 6);

  • -de motie-Van 't Wout c.s. over de oproep om 5 mei voor zo veel mogelijk mensen een vrije dag te laten zijn (35300-III, nr. 7);

  • -de motie-Van Raak over zaken die niet failliet mogen gaan niet op de markt toelaten (35300-III, nr. 8);

  • -de motie-Sneller c.s. over de wenselijkheid van 5 mei als vrije dag voor zo veel mogelijk mensen (35300-III, nr. 9);

  • -de motie-Segers/Van 't Wout over elders in het land vieren van Prinsjesdag zolang het Binnenhof niet beschikbaar is (35300-III, nr. 10).

(Zie vergadering van 16 oktober 2019.)

In stemming komt de motie-Martin Bosma (35300-III, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Van Kooten-Arissen, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van 't Wout c.s. (35300-III, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raak (35300-III, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Van Kooten-Arissen, de PvdD en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sneller c.s. (35300-III, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Segers/Van 't Wout (35300-III, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Van Haga, DENK, de VVD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.