Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 16, item 5

5 Vragenuur: Vragen Maeijer

Vragen van het lid Maeijer aan de minister van Buitenlandse Zaken over de stijging van de Nederlandse bijdrage aan Brussel.

De voorzitter:

Dan geef ik tot slot het woord aan mevrouw Maeijer van de PVV voor haar vraag aan de minister van Buitenlandse Zaken, die ik van harte welkom heet, over de stijging van de Nederlandse bijdrage aan Brussel.

Mevrouw Maeijer (PVV):

Voorzitter, dank u wel. Nederland is deze eeuw de grootste nettobetaler van de Europese Unie. Al jarenlang betalen wij voor Bulgaarse nepkastelen, Spaanse en Griekse vliegvelden waar nooit één vliegtuig zal landen, en flessen champagne op bijeenkomsten van de Europese Raad. Ondertussen, ondertussen hebben we niets meer te zeggen over onze eigen grenzen en over onze eigen pensioenen. De Europese Unie is een gedrocht. We moeten er dus uit, uit die EU. Dat geld kunnen we namelijk veel beter in Nederland uitgeven, aan onze ouderen, aan onze zorg, aan lastenverlichting voor alle Nederlanders. Komend jaar kost Brussel ons meer dan 8 miljard euro. Zoals altijd is dat natuurlijk weer bij lange na niet genoeg om alle plannetjes van de eurofielen in Brussel te betalen. Ze willen dus meer, meer geld, van ons. En als het aan de Europese Commissie ligt, betalen we straks 13 miljard euro. Dat is een stijging van maar liefst 62,5%. Ze zijn echt helemaal knettergek geworden in Brussel. Daarom de volgende vraag. Is de minister bereid om hier, nu, vandaag, te garanderen dat Nederland geen cent, maar dan ook geen cent extra gaat betalen aan Brussel?

De voorzitter:

Het woord is aan de minister van Buitenlandse Zaken.

Minister Blok:

Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Maeijer vraagt naar aanleiding van de berichten die vanochtend in Het Financieele Dagblad stonden naar het standpunt van het Nederlandse kabinet over de Europese begroting en de Nederlandse bijdragen daaraan. Zoals mevrouw Maeijer weet, spreken wij daar regelmatig over een heeft de Kamer ook direct na het bekend worden van de voorstellen van de Europese Commissie ruim een jaar geleden, al een brief gekregen van het Nederlandse kabinet, waarin eigenlijk de bedragen stonden die vanochtend ook in Het Financieele Dagblad stonden. Dat zijn dus geen nieuwe bedragen. In diezelfde brief heeft het kabinet aangegeven dat het voorstel van de Europese Commissie voor Nederland niet aanvaardbaar is en dat het daarom zijn inzet is, net zoals die van een heel aantal andere landen, gelukkig, om de stijging van de Europese begroting terug te brengen naar 1% in plaats van de 1,11% waar het Commissievoorstel van uitgaat, en om de Nederlandse bijdrage op het niveau van de huidige percentage van ons nationaal product te houden. Deze punten zijn het afgelopen jaar steeds zo met de Kamer gecommuniceerd.

Mevrouw Maeijer (PVV):

Dat voorgeprogrammeerde antwoord van minister Blok ken ik nu inderdaad wel. Dit riedeltje hoor ik al anderhalf jaar. Maar de minister moet de mensen geen zand in de ogen strooien. In het voorstel van u, minister Blok, in dat voorstel voor die 1% waarover u het heeft, zal onze afdracht ook fors stijgen, namelijk met bijna 2 miljard in 2027. Dat is toch niet uit te leggen? Wij zijn al tientallen jaren de grootste nettobetaler! Het moet toch gewoon een keer klaar zijn? Dat moet de boodschap zijn in Brussel. Onderhandel nu eens met het mes op tafel, zolang we nog in die vreselijke Europese Unie zitten. De minister zit daar volgens mij om het Nederlands belang te verdedigen. Hij moet niet bang zijn om zijn Brusselse vriendjes voor het hoofd te stoten. We hebben een veto. Zet dat in, minister Blok. Durf dat nou eens! Nogmaals, is de minister bereid hier vandaag te garanderen dat Nederland geen cent extra gaat betalen aan Brussel en dat hij elk voorstel, elk voorstel dat zal leiden tot een hogere Nederlandse bijdrage, zal blokkeren?

Minister Blok:

Het is goed te constateren dat mevrouw Maeijer met mij constateert dat de informatie die ik nu geef, consistent is met de informatie die het kabinet heeft gegeven vanaf het moment dat het voorstel van de Europese Commissie naar buiten kwam over een Europese begroting, waarvan het kabinet inderdaad vanaf het begin, en nog steeds, zegt dat het totaalbedrag te hoog is. Dat betekent dat de van Nederland gevraagde bijdrage te hoog is. Het zou niet erg effectief zijn als we dat alleen maar zouden zeggen. Sindsdien hebben we onderhandeld en een coalitie gevormd. Zoals mevrouw Maeijer ongetwijfeld gezien heeft, zegt een heel aantal landen met ons dat het geen 1,11% maar 1% moet zijn. Dat zegt dus een heel aantal landen met ons. Daarbinnen moet er hervormd worden, van oude naar nieuwe prioriteiten, zoals innovatie, migratie, klimaat en veiligheid. Het bedrag dat de Nederlandse regering daarvoor reserveert, is het percentage van het Nederlands nationaal product dat we nu hebben, gecorrigeerd met economische groei en inflatie over de komende jaren. Dat hebben we ook in juni vorig jaar met de Kamer gedeeld. Onze hele begrotingssystematiek werkt nou eenmaal zo. We zeggen ook niet van de Onderwijsbegroting dat die over vijf jaar precies hetzelfde in euro's is, want die corrigeren we ook voor inflatie en economische groei.

Mevrouw Maeijer (PVV):

Voorzitter, tot slot. Minister Blok kan wel grapjes maken over die inzet, maar dit riedeltje hoor ik intussen al anderhalf jaar. Het is gewoonweg ongelooflijk. Ik bedoel, Brussel plundert onze portemonnee en u staat erbij en kijkt ernaar. U geeft eigenlijk al op voorhand die blanco cheque: die 2 miljard extra vinden wij hier in Nederland wel prima. Ik vind het werkelijk ongelooflijk dat de minister niet bereid is om enige garantie te geven dat onze Nederlandse bijdrage geen extra cent omhoog zal gaan. Ongelooflijk.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Maeijer. De minister.

Minister Blok:

Als ik de lijn van mevrouw Maeijer zou volgen, dan zouden we in de hele begroting moeten zeggen dat het bedrag van 2019 het bedrag van 2027 is. Dan zou het vastlopen. We weten allemaal dat er in de echte wereld sprake is van inflatie en loonstijgingen. Daar corrigeren we Nederlandse begrotingen voor en ook de EU-bijdrage. Maar dat is nog altijd een veel lager bedrag dan het voorstel van de Europese Commissie, waarvan Nederland heeft aangegeven dat we dat veel te hoog vinden; gelukkig samen met een heel aantal andere landen.

De heer Verhoeven (D66):

Mevrouw Maeijer is boos dat we meer geld moeten gaan betalen vanwege de brexit, maar ze is zelf een van de grootste voorstanders van de brexit. Dat lijkt me dus sowieso een wat wankel standpunt. Ik vind ook dat de minister van Buitenlandse Zaken weer heel erg meegaat in het verhaal dat er minder geld naar Brussel moet. Dat klinkt heel goed, maar het is veel belangrijker dat we het geld dat we in de Europese Unie steken, gebruiken voor goede dingen voor mensen, zoals meer veiligheid, defensiesamenwerking en klimaat. Daar is die hervorming voor nodig, maar daar hoor ik de minister maar één bijzin over zeggen. Ik hoor hem verder alleen maar meegaan in het beeld van de PVV. Waarom staat hier geen minister van Buitenlandse Zaken die zegt: de inzet van Nederland is om het geld dat we bijdragen aan de Europese Unie goed uit te geven aan goede doelen? Dat zou de hoofdlijn moeten zijn.

Minister Blok:

Ja, er wordt hier mooie politieke retoriek bedreven. Ik krijg eerst van de PVV op mijn donder dat ik niet met ze meega en nu krijg ik van D66 op mijn donder dat ik zo veel met de PVV meega. Een van beide ... Nee, ze hoeven niet eens een van beide waar te zijn. Ik vaar gewoon de kabinetskoers. Ook de heer Verhoeven kent die. Dat is geen combinatie van minder. Daarmee vloog de heer Verhoeven ook een beetje uit de bocht. Het is een combinatie van het constant houden van de Nederlandse bijdrage, gecorrigeerd voor inflatie en kostenstijgingen, en modernisering. Ook als het gaat om de modernisering is Nederland heel duidelijk. We hebben een zeer ambitieuze strategische agenda. Die is hier ook uitgebreid met elkaar bediscussieerd. Die is ook in Europa zeer goed opgepikt. We geven daarin aan dat Europa prioriteiten moet kiezen. Ik noemde ze net al: klimaat, migratie, veiligheid, innovatie. Ook daarvoor geldt dat wij met een heel aantal landen een coalitie hebben gevormd om dat te bereiken. Overigens hebben de landen die het daar niet mee eens zijn ook een coalitie gevormd, omdat zij willen dat juist de traditionele bestemmingen de bestaande budgetten houden of liefst nog meer krijgen. Dat is dus inzet van onderhandelingen. Onze inzet is absoluut moderniseren.

Mevrouw Leijten (SP):

De minister heeft inderdaad gelijk dat we dit al anderhalf jaar weten. De regering heeft behoorlijk fors gereageerd, inderdaad met de woorden: dit is onacceptabel voor Nederland. En toch zijn we nog altijd aan het onderhandelen. Dat snap ik niet. Als het onacceptabel is voor Nederland, had Nederland moeten zeggen dat het niet eens zou gaan onderhandelen over dit voorstel van de Europese Commissie waar ook nog eens de plussen van het Europees Parlement overheen zijn gekomen, want ook dat wil alleen maar extra. Nederland had moeten zeggen: het is 1% of we onderhandelen niet. Want dan kun je het echt hebben over de inhoud. Anders worden we straks in het pak genaaid. Waarom heeft Nederland niet voor die strategie gekozen?

Minister Blok:

Dan zou Nederland natuurlijk volkomen alleen staan. Als je wat wilt bereiken, moet je onderhandelen en coalities vormen. Dat is precies wat we doen. We hebben een coalitie die met ons steunt dat het voorstel van de Europese Commissie te hoog is. We hebben een coalitie, deels overlappend met de vorige en deels van een andere samenstelling, die heel erg inzet op de modernisering die de heer Verhoeven terecht benadrukt. We hebben de tijd dus goed gebruikt. Inderdaad zijn heel veel landen toch ook wel kritisch op Nederland. Zij zeggen: als Nederland sneller had toegegeven, waren we er vast uit geweest. Nou, dat hebben we dus ook niet gedaan.

De heer Anne Mulder (VVD):

De collega van de PVV zei dat Nederland uit de Europese Unie moet. Is het nou zo dat Noorwegen, dat geen lid is van de Europese Unie, jaarlijks 800 miljoen euro aan de Europese Unie betaalt?

Minister Blok:

De heer Mulder heeft gelijk. Als je uit de Europese Unie treedt en tegelijkertijd handel wilt blijven drijven met de Europese Unie, wat voor een handelsland als Nederland natuurlijk cruciaal is, dan zul je wel degelijk moeten betalen. Dat staat nog los van het feit dat het onverstandig is om uit de Europese Unie te treden.

De voorzitter:

Dank u wel. Hiermee zijn we aan het einde van dit vragenuur gekomen. Ik schors de vergadering tot 15.00 uur en daarna gaan we stemmen.

De vergadering wordt van 14.54 uur tot 15.00 uur geschorst.