30 169 Mantelzorg

Nr. 55 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 46

Voorgesteld 19 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de Wmo staat vermeld dat zorgvragers gebruik moeten kunnen maken van onafhankelijke cliëntenondersteuning;

overwegende dat er gemeenten zijn die stellen dat er slechts één persoon naast de zorgvrager zelf aanwezig mag zijn bij het keukentafelgesprek;

constaterende dat een zorgvrager zowel behoefte kan hebben aan onafhankelijke cliëntenondersteuning, als aan een eigen begeleider of zijn of haar mantelzorger tijdens het keukentafelgesprek;

verzoekt de regering, hierover in overleg te treden met de VNG en gemeenten hierop aan te spreken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer

Naar boven