Publicaties over dossier 33910

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State houdende wijziging van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden in verband met nadere regels over publicatiebladen van gemeenschappelijke regelingen en enige technische aanpassingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-02-2015 Staatscourant 2015, 3485 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-01-2015 Staatscourant 2015, 1590 Ministerie van Financiën
 3. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het stellen van huisvestingsregels voor nertsen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-2015 Staatscourant 2015, 1620 Ministerie van Economische Zaken
 4. AMvB Download icon Open als PDF

  Besluit van 17 december 2014 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatsblad 2014, 579 Ministerie van Financiën
 5. Wet Download icon Open als PDF

  Wet opheffing bedrijfslichamen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatsblad 2014, 571 Ministerie van Economische Zaken
 6. AMvB Download icon Open als PDF

  Besluit van 10 december 2014, houdende wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het stellen van huisvestingsregels voor nertsen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatsblad 2014, 512 Ministerie van Economische Zaken
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 15 en 16 december 2014

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  11-12-2014 2014-2015 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 8 en 9 december 2014

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  04-12-2014 2014-2015 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van twee algemene maatregelen van bestuur, houdende regels ter zake van heffingen in verband met de gezondheidszorg voor dieren (Besluit heffing bestrijding dierziekten) en regels ter zake van heffingen in verband met de bekostiging van het weren van dierziekten (Besluit heffing preventie dierziekten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-11-2014 Staatscourant 2014, 31095 Ministerie van Economische Zaken
 10. AMvB Download icon Open als PDF

  Besluit heffing bestrijding dierziekten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-10-2014 Staatsblad 2014, 390 Ministerie van Economische Zaken