Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433910 nr. 14

33 910 Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen)

Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DIJKGRAAF

Voorgesteld 3 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er geen gaten in de regelgeving mogen vallen die de positie van Nederland in gevaar brengen;

verzoekt de regering, voor 1 januari 2015 producenten- en brancheorganisaties die erkenning hebben aangevraagd erkend te hebben;

verzoekt voorts, producenten- en brancheorganisaties conform de EU-verordening 1308/2013 te erkennen zonder verzwarende nationale voorschriften,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Dijkgraaf