Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 29, item 12

12 Stemmingen Buitenlandse Zaken

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012 (33000-V),

te weten:

 • - de motie-Albayrak c.s. over de gevoeligheid bij staatsbezoeken (33000-V, nr. 67);

 • - de motie-Albayrak c.s. over het behoud van mensenrechtenfuncties (33000-V, nr. 68);

 • - de motie-Albayrak c.s. over de bezuiniging op het mensenrechtenfonds (33000-V, nr. 69);

 • - de motie-Albayrak c.s. over wijzigingen in het Matra-programma (33000-V, nr. 70);

 • - de motie-Ten Broeke/Ormel over een jaarlijkse werkconferentie met Duitsland (33000-V, nr. 71);

 • - de motie-Ten Broeke c.s. over bundeling van consulaire taken (33000-V, nr. 72);

 • - de motie-Ten Broeke/Ormel over een integraal Nederlands grondstoffenbeleid (33000-V, nr. 73);

 • - de motie-Van Bommel/Albayrak over het uitreiken van een mensenrechtentulp (33000-V, nr. 74);

 • - de motie-Van Bommel over giften aan projecten in Israël (33000-V, nr. 75);

 • - de motie-Van Bommel over giften aan projecten in Israël (33000-V, nr. 76);

 • - de motie-Van Bommel/Peters over excuses voor de massamoord in Rawagede (33000-V, nr. 77);

 • - de motie-Van Bommel/Peters over onderzoek naar Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië (33000-V, nr. 78);

 • - de motie-Van Bommel over bespreken van gevoelige kwesties met Turkije (33000-V, nr. 79);

 • - de motie-Ormel c.s. over de vrijheid van godsdienst van religieuze minderheden (33000-V, nr. 80);

 • - de motie-Ormel c.s. over uitbreiding van het mandaat van Monusco (33000-V, nr. 81);

 • - de motie-Ormel/Ten Broeke over visumplichtige landen (33000-V, nr. 82);

 • - de motie-Pechtold c.s. over de reputatie van Nederland in het buitenland (33000-V, nr. 83);

 • - de motie-Pechtold over verlies van het Nederlanderschap (33000-V, nr. 84);

 • - de motie-Pechtold c.s. over de huisvesting van het Internationaal Strafhof (33000-V, nr. 85);

 • - de motie-De Roon over politieke steun aan Israël (33000-V, nr. 86);

 • - de motie-De Roon over Israëlische bouwplannen (33000-V, nr. 87);

 • - de motie-De Roon/Wilders over verplaatsing van de Nederlandse ambassade naar Jeruzalem (33000-V, nr. 88);

 • - de motie-De Roon/Wilders over sluiting van de diplomatieke post in Ramallah (33000-V, nr. 89);

 • - de motie-De Roon over economische sancties tegen Syrië (33000-V, nr. 90);

 • - de motie-De Roon over de samenwerkingsrelatie met Egypte (33000-V, nr. 91);

 • - de motie-De Roon over verwijzing naar de sharia in de Grondwet (33000-V, nr. 92);

 • - de motie-Kortenoeven/Wilders over 400 jaar diplomatieke betrekkingen met Turkije (33000-V, nr. 93);

 • - de motie-Kortenoeven c.s. over onderdrukking van de Papoea's (33000-V, nr. 94);

 • - de motie-Bontes/Wilders over het stopzetten van de toetredingsonderhandelingen met Turkije (33000-V, nr. 95);

 • - de motie-Peters c.s. over een Human Rights Due Diligenceproces (33000-V, nr. 98);

 • - de motie-El Fassed over een berekening van de "public bads" (33000-V, nr. 99);

 • - de motie-El Fassed over applicaties voor het ontsluiten van data (33000-V, nr. 100);

 • - de motie-El Fassed over afspraken met de Wereldbank (33000-V, nr. 101);

 • - de motie-Voordewind c.s. over laogaiproducten (33000-V, nr. 102);

 • - de motie-Voordewind/Peters over opvang van Afghaanse vrouwen (33000-V, nr. 103);

 • - de motie-Voordewind/Van der Staaij over subsidie aan de Palestijnse Autoriteit (33000-V, nr. 104);

 • - de motie-Voordewind/Van der Staaij over de Armeense genocide (33000-V, nr. 105);

 • - de motie-Van der Staaij/Voordewind over het bestrijden van discriminatie in Zuid-Afrika (33000-V, nr. 106).

(Zie vergadering van 24 november 2011.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Bommel stel ik voor, zijn motie (33000-V, nr. 76) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Voordewind c.s. (33000-V, nr. 102) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat laogaiproducten en soortgelijke producten van gedwongen arbeid worden geïmporteerd vanuit China, maar dat er geen register van deze producten bestaat en dat het aan naleving van Chinese wetgeving ontbeert;

overwegende dat paragraaf 307 van de Amerikaanse Tariff Act de import van laogai en soortgelijke producten van gedwongen arbeid verbiedt;

overwegende dat het Europees Parlement een resolutie heeft aangenomen waarin verzocht wordt om soortgelijke Europese wetgeving, maar dat de Europese Commissie hier geen werk van maakt;

verzoekt de regering, zich binnen de EU in te zetten om tot maatregelen te komen, waaronder spoedige registratie van laogaiproducten en soortgelijke producten van gedwongen arbeid, die ertoe moeten leiden dat laogaiproducten en soortgelijke producten van gedwongen arbeid uit de EU geweerd worden en de Kamer hierover binnen zes maanden te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 114 (33000-V).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Albayrak/Pechtold (33000-V, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Albayrak c.s. (33000-V, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Albayrak c.s. (33000-V, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Albayrak c.s. (33000-V, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Albayrak c.s. (33000-V, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ten Broeke/Ormel (33000-V, nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ten Broeke c.s. (33000-V, nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ten Broeke/Ormel (33000-V, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Bommel/Albayrak (33000-V, nr. 74).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (33000-V, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bommel/Peters (33000-V, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bommel/Peters (33000-V, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (33000-V, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ormel c.s. (33000-V, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ormel c.s. (33000-V, nr. 81).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ormel/Ten Broeke (33000-V, nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pechtold c.s. (33000-V, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold (33000-V, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold c.s. (33000-V, nr. 85).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Roon (33000-V, nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Roon (33000-V, nr. 87).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon/Wilders (33000-V, nr. 88).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon/Wilders (33000-V, nr. 89).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon (33000-V, nr. 90).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PvdA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Roon (33000-V, nr. 91).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon (33000-V, nr. 92).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kortenoeven/Wilders (33000-V, nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kortenoeven c.s. (33000-V, nr. 94).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bontes/Wilders (33000-V, nr. 95).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Peters c.s. (33000-V, nr. 97).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Kortenoeven (PVV):

Voorzitter. Nu mijn motie over de Papoea's op stuk nr. 94 Kamerbreed is aangenomen, hoor ik graag van de regering hoe zij deze motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden.

In stemming komt de motie-Peters c.s. (33000-V, nr. 98).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-El Fassed (33000-V, nr. 99).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-El Fassed (33000-V, nr. 100).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-El Fassed (33000-V, nr. 101).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Voordewind c.s. (33000-V, nr. 114).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Peters (GroenLinks):

Voorzitter. Nu de motie op stuk nr. 98 is aangenomen, ontvang ik graag van de regering een brief hoe zij deze motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

We zullen het stenogram doorgeleiden.

In stemming komt de motie-Voordewind/Peters (33000-V, nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind/Van der Staaij (33000-V, nr. 104).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind/Van der Staaij (33000-V, nr. 105).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij/Voordewind (33000-V, nr. 106).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.