33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012

Nr. 98 MOTIE VAN HET LID PETERS C.S.

Voorgesteld 24 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de VN Ruggie- en OESO-richtlijnen staten verplichten, op naleving van mensenrechten toe te zien;

constaterende, dat de SER tot strikte naleving van de OESO-richtlijnen bij toekenning van subsidie uit ontwikkelingsgelden adviseert;

verzoekt de regering van bedrijven die profiteren van economische diplomatieke dienstverlening of middelen, zoals handelsmissies of matchmaking, te verlangen dat zij conform de VN Ruggie- en OESO-richtlijnen een «Human Rights Due Diligence» proces uitvoeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Dikkers

Voordewind

Pechtold

Naar boven