33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012

Nr. 102 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 24 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat laogai-producten en soortgelijke producten van gedwongen arbeid worden geïmporteerd vanuit China maar dat er geen register van deze producten bestaat en dat het aan naleving van Chinese regelgeving ontbeert;

overwegende, dat paragraaf 307 van de Amerikaanse Tariff Act de import van laogai en soortgelijke producten van gedwongen arbeid verbiedt;

overwegende, dat het Europees Parlement een resolutie heeft aangenomen waarin wordt verzocht om soortgeljike Europese wetgeving, maar dat de Europese Commissie hier geen werk van maakt;

verzoekt de regering de Kamer een overzicht te verschaffen van alle laogai-producten en soortgelijke producten van gedwongen arbeid die in de Nederlandse schappen liggen;

verzoekt de regering tevens om in Nederland dan wel in Europees verband maatregelen te nemen, waaronder spoedige registratie van laogai-producten en invoering van wetgeving die de import van laogai-producten en soortgelijke producten van gedwongen arbeid aan banden legt en de Kamer hierover binnen zes maanden te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Pechtold

Dikkers

Peters

Naar boven