Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 104, item 3

3 Meerjarige Strategische Plannen 2012–2015

Aan de orde is de behandeling van:

  • - het verslag van een algemeen overleg over Meerjarige Strategische Plannen 2012–2015 ( 32605, nr. 95 ).

De voorzitter:

Het wordt een lange dag. Ik heet de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken welkom.

De beraadslaging wordt geopend.

De heer Driessen (PVV):

Voorzitter. De Kunduzcoalitie laat woningbezitters, ouderen, ondernemers, werkenden en zieken voor de economische crisis opdraaien. Zelfs in tijden van crisis is de Kunduzcoalitie echter niet bereid om ook maar één cent op ontwikkelingshulp te bezuinigen, ondanks het gegeven dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders dat wel wil. Het is echt te gek voor woorden. Daarom dien ik de volgende motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, behoudens noodhulp, alle door de belastingbetaler gefinancierde ontwikkelingshulp te stoppen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Driessen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 101 (32605).

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Staatssecretaris Knapen:

Voorzitter. In de motie wordt de regering verzocht om alle ontwikkelingshulp te stoppen. Ik zou zeggen dat internationale samenwerking hún welvaart en óns belang inhoudt. Daarom ontraad ik de motie.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Ik ga ervan uit dat wij morgenochtend over de ingediende motie zullen stemmen.