Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2010-2011
Vergaderingnummer 92
Datum vergadering 14 juni 2011
Gepubliceerd op 13 juli 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken over dossier Toon alle items in vergadering11 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet (herinvoering compartimentering) (32469),

en over:

  • - de motie-Van Veldhoven/Jacobi over een alternatief voor compartimentering (32469, nr. 12);

  • - de motie-Ouwehand over overtollige dierproductierechten (32469, nr. 13);

  • - de motie-Van Bemmel/De Mos over de Nitraatrichtlijn (32469, nr. 14);

  • - de motie-Van Bemmel/De Mos over mestverwerking en -vergisting (32469, nr. 15).

(Zie vergadering van 25 mei 2011.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Van Bemmel/De Mos (32469, nr. 15) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt het amendement-Ouwehand (stuk nr. 11, II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 11 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Bemmel/De Mos (stuk nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Ouwehand (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Bemmel/De Mos (stuk nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven/Jacobi (32469, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (32469, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bemmel/De Mos (32469, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl