32 469 Wijziging van de Meststoffenwet (herinvoering compartimentering)

Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN JACOBI

Voorgesteld 25 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er tot 2008 een systeem van compartimentering bestond, dat per 1 januari van dat jaar werd afgeschaft, maar dat nu weer wordt ingevoerd en in 2015 weer wordt afgeschaft;

overwegende, dat de regering de herintroductie van een dergelijk systeem na 2015 ook niet uitsluit indien in de tussentijd geen goed alternatief systeem ontwikkeld en wettelijk verankerd wordt;

overwegende, dat het ontwikkelen en wettelijk verankeren van een nieuw mestregime veel tijd zal kosten;

overwegende, dat de sector en het milieu niet gebaat zijn bij jojobeleid, noch bij een beleidsgat tussen twee systemen;

verzoekt de regering om het systeem van compartimentering pas af te schaffen wanneer een goed alternatief is ingericht, ook indien dit pas na 1 januari 2015 verankerd is, en de Meststoffenwet overeenkomstig aan te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Jacobi

Naar boven