32 469 Wijziging van de Meststoffenwet (herinvoering compartimentering)

Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BEMMEL EN DE MOS

Voorgesteld 25 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de huidige Nitraatrichtlijn door Europa wordt opgelegd;

overwegende, dat Nederlandse agrariërs onmogelijk kunnen voldoen aan deze richtlijnen;

overwegende, dat een verzoek tot afschaffing een veel gehoord geluid uit het veld is;

verzoekt de regering om in Europa te pleiten voor volledige afschaffing van Europese Nitraatrichtlijn (91/676/EEC);

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bemmel

De Mos

Naar boven