32 469 Wijziging van de Meststoffenwet (herinvoering compartimentering)

Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BEMMEL EN DE MOS

Voorgesteld 25 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat met de huidige Meststoffenwet boeren vaak tegen regelgeving aanlopen bij kleine uitbreidingen;

overwegende, dat milieu- en economiebewuste boeren geen hinder moeten ondervinden van strenge wetgeving als zij maatregelen treffen om milieuvriendelijker te werken;

overwegende, dat boeren ondanks een mestvergister en mestverwerker op het erf geen hoger aantal dieren mogen houden;

verzoekt de regering om boeren met een mestvergister of een mestverwerker een versoepeling van de compartimentering te verlenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bemmel

De Mos

Naar boven