10 Stemmingen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de vrijlating van een verdachte van zware mishandeling,

te weten:

  • - de motie-Çörüz c.s. over de verschijningsplicht van wettelijke vertegenwoordigers (32606, nr. 1).

(Zie vergadering van 25 januari 2011.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven